top of page
Android Playstore Graphic.png

Kontrakty Budowlane

budowlańcy

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga 

zawieraniu i obsłudze kontraktów budowlanych

Nasza Kancelaria oferuje firmom działających w sektorze budowlanym (w zakresie robót drogowych, torowych, mostowych) pomoc w sprawnej realizacji inwestycji budowlanych. Oferujemy działania kompleksowe, których celem jest optymalne przygotowanie (negocjowanie) treści praw i obowiązków określonych w kontrakcie budowlanym, aby Inwestor i Wykonawca mogli skupić się wyłącznie na sprawnym prowadzeniu robót budowlanych.

Doradzamy firmom budowlanym realizującym duże inwestycje budowlane w Poznaniu oraz Wielkopolsce.

Dzięki proponowanym przez Kancelarię rozwiązaniom Inwestor oraz Wykonawca mogą uniknąć wielu tarć i problemów. W efekcie cały proces budowy przebiega korzystniej dla obu stron. Oferta Kancelarii skierowana jest jednak nie tylko do Inwestora i Wykonawcy, ale także do Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, bez udziału których prawidłowe wykonanie kontraktu budowlanego nie byłoby możliwe.

Co z płatnościami?

Dzięki proponowanym przez Kancelarię rozwiązaniom, także finansowym, Inwestor oraz Wykonawca mogą uniknąć wielu tarć i problemów. W efekcie cały proces budowy przebiega korzystniej dla obu stron. Oferujemy zróżnicowane formy wynagrodzenia dostosowane do potrzeb i możliwości naszych kontrahentów. 

bottom of page