top of page
Android Playstore Graphic.png

Osoby fizyczne

Przegląd przepisów

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy następujące usługi

W zakresie prawa cywilnego

  • przygotowywanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych,

  • prowadzenie postępowań mediacyjnych, przygotowywanie tekstów porozumień oraz ugód,

  • formułowanie roszczeń (w tym odszkodowawczych, wynikających z rękojmi oraz gwarancji) oraz pism procesowych, wezwań i wniosków,

  • reprezentowanie Mandantów przed sądami powszechnymi,

  • windykacja roszczeń w ramach postępowań egzekucyjnych.

Czy takie usługi są drogie?

Jesteśmy otwarci na różne formy rozliczenia wynagrodzenia. Jeśli Klient ma swoją propozycję np. rozłożenie zapłaty wynagrodzenia na raty, jesteśmy zawsze gotowi do rozmów, w celu wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania.

bottom of page