top of page
Dwóch mężczyzn drżenie rąk
Android Playstore Graphic.png

Wynagrodzenie

Kwestia ustalenia wynagrodzenia za usługi prawne bardzo częsta spędza potencjalnym Klientom sen z powiek. Usługi prawne często postrzegane są jako „dobro luksusowe”, na które stać duże firmy lub osoby majętne. Nic bardziej mylnego!

 

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii wynagrodzenia, zapytajcie nas o szczegóły. Prześlijcie choćby wstępne informacje dotyczące Waszej sprawy, a już to pozwoli nam określić ramy przyszłej współpracy i wysokość wynagrodzenia.

Wave

Nasza Kancelaria oferuje swoim Klientom kilka form rozliczeń dopasowanych do indywidualnych potrzeb

Wynagrodzenie ryczałtowe

Ten rodzaj rozliczenia ustalany jest z tytułu zajęcia się przez Kancelarię konkretną sprawą Klienta. Obejmuje całkowity nakład pracy oraz wszelkie inne koszty (np. koszty wysyłki korespondencji, udziału w rozprawach), jakie związane są z prowadzeniem danej sprawy. Jego wysokość ustalana jest po uzyskaniu od Klienta szczegółowych informacji nt. danej sprawy, co pozwala Kancelarii na określenie czasu i nakładu pracy, jaki będzie niezbędny dla efektywnego prowadzenia sprawy. Klient od początku uzyskuje gwarancję wysokości wynagrodzenia w niezmienionej stawce, bez względu na czas, jaki poświęcony został na realizację usługi.

Proponowane jest z reguły podmiotom, z którymi Kancelaria prowadzi regularną współpracę. Może być ono również stosowane we współpracy okazjonalnej. Wynagrodzenie według tej formuły zakłada rozliczenie z Klientem według czasu poświęconego na realizację usługi (z reguły stawka wynosi 150 zł za roboczogodzinę). Ta forma rozliczenia stosowana jest z reguły w bieżącym doradztwie prawnym (np. przygotowywanie oraz opiniowanie umów i kontraktów, udział w negocjacjach) oraz przy udzielaniu okazjonalnych porad prawnych. Praktyka Kancelarii pokazuje, iż w miarę dokładnie można określić, jaką ilość godzin należy poświęcić na realizację danego rodzaju usługi (tytułem przykładu opiniowanie kilku stronnicowej umowy to czas ok. 1 godziny, przygotowanie takiej umowy to czas od 1 do 2 godzin). Wynagrodzenie w tej formie nie obejmuje dodatkowych kosztów Kancelarii jak np. koszty dojazdu, noclegu, etc.

 

 

Jest to dodatkowa forma wynagrodzenia pobierana wyłącznie wówczas, gdy Kancelaria z powodzeniem reprezentować będzie interesy Klienta w podstawowej sprawie (np. w sprawie spornej z umowy o roboty budowlane Kancelaria uzyska na rzecz Klienta określoną kwotę odszkodowania). Przed przyjęciem sprawy do realizacji ustalana jest z Klientem wysokość tego wynagrodzenia jako stawka procentowa roszczenia głównego, jakie uzyskane zostanie od przeciwnika. Wynagrodzenie to jest uiszczane na rzecz Kancelarii jedynie pod warunkiem jego uzyskania od przeciwnika Klienta.

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie od sukcesu tzw. Success fee

bottom of page