top of page
Android Playstore Graphic.png

 Wspólnoty Mieszkaniowe

Nowoczesny dom apartamentowy

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi

pomocy prawnej w obsłudze wspólnot mieszkaniowych

W zakres świadczonych usług wchodzą zarówno stałe doradztwo prawne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, jak i prowadzenie indywidualnych spraw, które związane są z bieżącym funkcjonowaniem Wspólnot.


Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Tą należy traktować jako jednostkę organizacyjną, opartą na zbiorowości praw, obowiązków oraz interesów. By zbiorowość ta mogła funkcjonować sprawnie i bezpiecznie dla każdego z jej członków oraz jako całości, musi działać w oparciu o obowiązujące reguły prawa, bazując na sprawdzonym doradztwie prawnym.


Wspólnota Mieszkaniowa jest reprezentowana na zewnątrz przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, Zarządcę lub poprzez samych właścicieli, jeżeli ilość lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie przekracza 3 lokali. Podstawowe, bieżące działania dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych, kierowane są z reguły przez Zarządcę nieruchomości, który powinien być wspierany przez obsługę prawną.​

Ile to kosztuje?

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo indywidulanie z Klientem. Wynagrodzenie radcy prawnego, podobnie jak odpłatność za szereg innego rodzaju usług, zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od rodzaju, specyfiki oraz stopnia złożoności konkretnej sprawy.

bottom of page