top of page
  • Zdjęcie autoraJakub Wysocki

Elektroniczne głosowanie we Wspólnocie Mieszkaniowej

Zaktualizowano: 5 maj 2021Podejmowanie uchwał przez Wspólnoty Mieszkaniowe to często proces długotrwały (trwający czasami miesiącami‼️), nierzadko kosztowny, którego zakończenie może spotkać z reakcją niezadowolonego członka Wspólnoty w postaci złożenia pozwu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały, na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali‼️ W obecnych warunkach komunikacji oraz biorąc pod uwagę regulację art. 61 §2 Kodeksu cywilnego (stosowanego zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 1 ust. 2 ustawy o własności lokali), zarówno Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, jak i Zarządca oraz Administrator powinni zabiegać o upowszechnienie we Wspólnocie Mieszkaniowej elektronicznego sposobu głosowania nad projektami uchwał. Podkreślić należy, iż ustawa o własności lokali nie zastrzega żadnej szczególnej formy dla indywidualnego (tzn. poza zebraniem) zbierania głosów. Głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej aprobuje również sądownictwo, które wskazuje jednak na potrzebę zachowania pewnych standardów‼️, do których zliczyć należy: złożenie odpowiedniej, pisemnej deklaracji głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, podanie przez członka Wspólnoty (osobiście lub przez pełnomocnika‼️) aktualnego adresu poczty elektronicznej, na który wysłane będą projekty uchwał i z którego przesyłany będzie głos, aktualizowanie bazy danych kontaktów przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, we współpracy z członkami Wspólnoty, w celu upewnienia się, że dysponuje aktualnymi adresami. W powyższych kwestiach wypowiedziały się m.in. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (V ACa 110/13 z dnia 27.03.2013 r.) oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 556/18 z 22.06.2019 r.) Podkreślić należy, iż głosowanie elektroniczne nie musi ograniczać się wyłącznie do używania poczty elektronicznej, ale Wspólnota Mieszkaniowa dopuszczać powinna inne rodzaje komunikacji elektronicznej. W powyższej oraz innych sprawach, dotyczących podejmowania uchwał we Wspólnocie Mieszkaniowej, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Jakub Wysocki: 792-878-472 j.wysocki@kancelariawysocki.com www.kancelariawysocki.com


108 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page