top of page
  • Zdjęcie autoraJakub Wysocki

Pełnomocnictwo do udziału w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej

Zaktualizowano: 5 maj 2021


Osobisty udział w zebraniu członków Wspólnoty Mieszkaniowej nie zawsze jest możliwy, z różnych względów. Jeżeli jednak chcemy mieć wpływ na działania Wspólnoty Mieszkaniowej, w której jesteśmy członkiem, warto zainteresować się kwestią udzielenia pełnomocnictwa do udziału w takim zebraniu. Może mieć to bowiem kluczowe znaczenie dla podjęcia uchwały, na której nam zależy.

Oto kilka najistotniejszych kwestii, jak udzielić pełnomocnictwa w sposób poprawny:

  • z reguły podczas zebrania podejmowane są czynności istotne dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej - tzw. czynności przekraczające zwykły zarząd

  • zgodnie z art. 98 Kodeksu cywilnego do dokonania czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego, które określa rodzaj czynności, jaka musi zostać podjęta (orzecznictwo sądowe dodaje jeszcze wymóg określenia przedmiotu czynności),

  • z perspektywy udziału w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej najbezpieczniejszym jest, aby pełnomocnictwo:

zostało sporządzone w formie pisemnej (nie jest to bowiem warunek ważności pełnomocnictwa!), określało konkretne zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej, a także wskazywało, że pełnomocnik jest uprawniony do oddania głosu w trybie tzw. indywidualnego zbierania głosów, określało prawo do głosowania nad uchwałami, które przewidziane są w porządku obrad, ale również do uchwał, które Wspólnota podejmie poza porządkiem obrad (Wspólnota może bowiem głosować również nad uchwałami, które nie są ujęte w porządku obrad!).

Poprawnie udzielone pełnomocnictwo może okazać się kluczowe dla ważności podjętych na zebraniu uchwał. Brak wystarczającej liczby głosów oddanych za uchwałą, z uwagi na przykład na oddanie głosu przez niewłaściwie umocowanego pełnomocnika, powoduje, że uchwałę taką uważa się za tzw. uchwałę "nieistniejącą", a więc uchwałę, która nigdy nie została podjęta. Przeciwko takiej uchwale możliwe jest wytoczenie powództwa, na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Co istotne wytoczenie tego rodzaju powództwa nie jest ograniczone 6-tygodniowym terminem, jak ma to miejsce w przypadku wytoczenia powództwa na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali‼️

W sprawie obsługi prawnej Wspólnot Mieszkaniowych Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki zaprasza do kontaktu:

j.wysocki@kancelariawysocki.com 792-878-472 www.kancelariawysocki.com


837 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page